Jana Doušová

Jsem absolventkou Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze.

Po ukončení studia jsem nastoupila na Úřad práce ČR, kde jsem vykonávala pozici metodika zprostředkování zaměstnání a právníka.

Jako lektorka se oblasti vzdělávání dospělých věnuji již několik let, dosud jsem vedla desítky celodenních seminářů na téma pracovního práva, mým cílem je přiblížit právo srozumitelnou formou široké veřejnosti.

Ve své praxi se zaměřuji na oblast soukromého práva, především na pracovní a občanské právo.

Své znalosti soustavně prohlubuji v rámci doktorského studia na Právnické fakultě UK v Praze na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. S tím souvisí i má publikační činnost pro různé právní časopisy a portály.

Anketa

Líbí se vám stránka?

Zobrazit výsledek

Nahrávání ... Nahrávání ...