Kamila Benešová Hodková

Titul: Mgr. et Mgr.

Vystudovala jsem Právnickou fakultu a Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

V současné době pracuji na Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze jako právník odboru pro studium a záležitosti studentů a zároveň působím jako specialistka právní podpory pro neziskovou organizaci APLA Praha o.s., která se zabývá všestrannou pomocí osobám s poruchami autistického spektra.

16 let jsem pracovala jako právník v oblasti pojištění právní ochrany, kde jsem získala zkušenosti v široké škále právních oblastí (pojistné právo, dopravní právo, náhrada újmy/škody, smluvní právo, pracovní právo, spotřebitelské právo, vymáhání pohledávek, ad.).

Kromě těchto oblastí práva se nyní specializuji zejména na pomoc zdravotně postiženým a pečujícím osobám v rozmanitých právních problémech, které zasahují do jejich života, jakož i na právní podporu neziskovým organizacím, které lidem s handicapem a jejich blízkým pomáhají (tj. zejména právo sociálního zabezpečení, pracovní právo, občanské právo, správní právo, atd.). Sama díky zdravotnímu postižení svého dítěte mezi pečující osoby patřím.

 

Anketa

Líbí se vám stránka?

Zobrazit výsledek

Nahrávání ... Nahrávání ...